Prof. Dr. Bülent Dilmaç,  “Helal, günlük yaşam biçiminin temelidir”

NEÜ HABER – KONYA– Necmettin Erbakan Universitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Dilmaç, geçen hafta Ankara’da düzenlenen 4. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi sırasında gündeme gelen helal gıda ile günlük yaşam arasındaki ilişki konusunu değerlendirdi.

Prof. Dr. Dilmaç, helal gıda kavramının kapsamının çok geniş olduğunu ve günlük yaşamın tamamını kapsadığını ifade eden Dilmaç “Dini literatürde çoğu zaman ‘helal gıda’ kapsamında ele alınan helal kavramı, uyumaktan çalışmaya, giyimden eğlenceye, ticaretten siyasete kadar yaşamın tüm alanını kapsamakta ve ‘helal yaşam’ şeklinde tezahür etmektedir” dedi. Pek çok insanın davranışlarını etkileyen helal kavramının dini bir değer olduğunu vurgulayan Dilmaç, helal yaşam tarzının günlük yaşama aktarılmasının değerler eğitiminin bir parçası olduğunu ifade etti.

Dilmaç, değerler eğitimi gibi helal yaşam tarzının da çok küçük yaşlardan itibaren ailede kazanılmaya başladığını ve çocuğun gelişim özellikleriyle uyumlu bir şekilde edinildiğini ifadeyle, “Çocukların küçük yaşlardan itibaren anne babayı taklit ettiği düşünüldüğünde helal yaşam tarzının çocuklara benimsetilmesinde erken çocukluk döneminin önemli olduğunu söylenebilir. Çocuklara helal yaşam tarzının kazandırılmasında çocukların bilişsel, fiziksel, kişisel, sosyal ve ahlaki gelişim düzeylerinin göz önünde bulundurulması ve gelişim dönemi özellikleri doğrultusunda bir yaklaşım sergilenmesi gerekir” dedi.

Helal yaşam tarzının benimsenmesi açısından ailenin yanı sıra eğitim kurumlarının önemli bir rolü olduğunu vurgulayan Dilmaç, “Helal yaşam tarzının birey tarafından benimsenip günlük yaşam biçimi haline gelmesinde ailenin önemli rolü olduğu gibi okul ve çevrenin de önemli bir etkisi vardır” şeklinde konuştu.

Açıklamalarını, bireylerin helal yaşam tarzını belirlemesinde dinin yaşamda verilen önemine bağlı olduğunu ifade ederek sonlandıran Dilmaç, “Bireylerin yaşam tarzını belirleyen ve davranışlarına yön veren unsurlardan biri olan dinin davranışları etkileme gücü, bireylerin yaşamında dini değerlere verdiği önem ve dine bağlılıklarına göre değişiklik göstermektedir. Bu açıdan bireylerin dindar olması yaşamlarında dine verdikleri önem derecesi helal yaşam stilini benimsemeleri açısından belirleyici unsurdur” dedi.

Yorum yapabilmek için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. Giriş